(Ont)zorgcoach

Welkom bij de (ont)zorgcoach van Thuis Ontzorgt. Uw aanspreekpunt op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen in de regio het Gooi en Vechtstreek.

Als (ont)zorgcoach zoeken wij samen met u naar oplossingen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zo gewenst maken we periodiek een afspraak om de voortgang in de gaten te houden en zijn we HET aanspreekpunt voor al uw vragen.
Onze (ont)zorgcoach werkt onafhankelijk en is niet gebonden aan gemeenten of andere instellingen.

Wat houdt onze zorgplanning in?
De (ont)zorgcoach van Thuis Ontzorgt is uw begeleider. Met behulp van onze zorgplanner brengen wij uw zorg voor nu of later in kaart.

In het kort nemen wij hierbij de volgende stappen:

Stap 1: Uw zorgwens, onze zorg . Wij willen weten wat uw levensstandaard is. Zodat we niks over het hoofd zien.

Stap 2: Zelfstandig zonder zorg. We willen u, in uw eigen woonomgeving voldoende veiligheid bieden. Zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Stap 3: Zelfstandig met zorg. Er komt een dag dat u thuis meer zorg nodig heeft. Wij brengen uw mogelijkheden in kaart en regelen de juiste hulp.

Stap 4: Financieel goed op orde. Samen met u gaan we op zoek naar de beste financiële invulling van uw zorgwens.

Stap 5: Wij blijven u helpen. Uw zorg is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer u Thuis Ontzorgt inschakelt bespreken wij uw situatie met alle betrokkenen.

Waarmee kan de zorgcoach u verder ontzorgen?

Het kan zijn dat u slechts behoefte heeft aan het uit handen nemen van regelwerk door onze (ont)zorgcoach op onderdelen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:
• Het aanpassen van uw woning
• De administratie
• De bewindvoering
• Het bewegen en actief blijven
• Het ontlasten van uw mantelzorger

Wie zijn onze samenwerkende partners?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werkt de (ont)zorgcoach samen met verschillende partners op het gebied van onder meer:
• Ergonomische en bouwkundige adviseurs
• Indicatie adviseurs
• Sociaal medisch adviseurs
• Notarissen
• Juristen, bewindvoerders en mentoren

Dit is slechts een greep uit onze samenwerkende partners. Afhankelijk van uw vraag leggen wij de juiste contacten.

Meer informatie?
We nemen graag de tijd voor u.

De (ont)zorgcoach is bereikbaar op telefoonnummer 06-49893374

Per e-mail:  ontzorgcoach@thuisontzorgt.nl